Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Legal framework


There are EU treaties and international agreements that enable cross-border collaboration between the services responsible for ambulance care, fire fighting and crisis- and disaster mangement in the Euregion Meuse-Rhine. These treaties and agreements provide a legal framework, within which agreements between regional parties have been concluded. For the Euregion Meuse-Rhine, the following agreements are important:

 

European agreements and treaties:

 
1980

European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities

NL DE FR EN
1995

Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities

NL DE FR EN
1998

Protocol No. 2 to the European Outline Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities concerning interterritorial co-operation

NL DE FR EN
2009

Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs) 

NL DE FR EN

2012

Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union - Article 222 solidarity clause

NL

DE

FR

EN

 

International agreements and treaties between the Netherlands and Germany:

 

1991

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het Land Nedersaksen en het Land Noordrijn-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten

NL

DE

FR

EN

 

International agreements and treaties between the Netherlands and Belgium: 

 

1958

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (herzien in 2008)

NL

DE

FR

EN

1986

Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen samenwerkingsverbanden of autoriteiten

NL

DE

FR

EN

1998

Protocol tot aanvulling van de Benelux overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke memorie van toelichting

NL

DE

FR

EN

2002

Gemeenschappelijke verklaring van Nederland, België, Vlaanderen en Wallonië inzake grensoverschrijdende samenwerking 2002

NL

DE

FR

EN

2008

Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten verdrag tot instelling van de Benelux economische unie

NL

DE

FR

EN

2014

Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking

NL

DE

FR

EN

 

International agreements and treaties between Germany and Belgium:

 

1996

Overeenkomst tussen het Land Noordrijnland-Westfalen, het Land Rijnland-Palts, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van België inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en andere openbare instanties, ondertekend te Mainz op 8 maart 1996

NL

DE

FR

EN

 

 

 

share