Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Gevaarlijke stoffen


Vandaag de dag merken we in Europa nauwelijks meer iets van onze landsgrenzen. Net als de Europese burgers trekt de natuur zich ook weinig van landsgrenzen aan. De wind voert micro-organismen en fijnstof mee naar het buurland, branden laten zich niet tegenhouden door staatkundige indelingen en ook infectieziekten kunnen zich snel ontwikkelen tot grensoverschrijdende epidemieën wanneer de risico’s die zij met zich meebrengen, niet vroegtijdig herkend en bestreden worden. Ook kunnen chemische stoffen of radioactieve deeltjes ongemerkt via de wind worden verspreid en zo elders schade aan de volksgezondheid toebrengen. Incidenten met dit soort “gevaarlijke stoffen” kunnen hierdoor vergaande effecten hebben.

In de Euregio Maas-Rijn zijn er naast transporten van gevaarlijke stoffen ook verschillende objecten waar mogelijk gevaarlijke stoffen zouden kunnen vrijkomen ten tijden van een incident. Aangezien de verspreiding van deze stoffen geen halt houdt aan de landsgrenzen, is binnen EMRIC voortdurend aandacht voor de samenwerking op dit gebied.

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen is het erg belangrijk dat de bevolking tijdig wordt gewaarschuwd en de benodigde maatregelen worden getroffen. Hierbij is grensoverschrijdende samenwerking erg belangrijk. Binnen de EMRIC samenwerking zijn daarom afspraken gemaakt dat bij incidenten met gevaarlijke stoffen, waarbij de effecten in het buurland merkbaar zijn, de meldkamers elkaar informeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een grote rookwolk die in de buurlanden te zien of te ruiken is. Verder zijn er ook regelingen getroffen, zodat versterking vanuit het buurland kan worden aangevraagd, dit om de burger zo goed en zo snel mogelijk te kunnen helpen. 

Ook is er Euregionale afstemming over het meten van de concentratie van de gevaarlijke stoffen.

 

                            

share