Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Rampen en ongevallen


Bij rampen en grote ongevallen zijn er soms meer ambulances, ziekenhuisbedden en brandweerauto’s nodig dan waar de getroffen regio over beschikt. In zo’n gevallen is het gebruikelijk dat de buurregio’s dan hulp komen bieden. In het werkgebied van EMRIC zijn de buitenlandse buurregio’s in veel gevallen dichterbij en sneller ter plekke dan de eigen buren. Dit geldt bij uitstek voor Zuid-Limburg met maar 6 kilometer grens met Midden-Limburg, maar ook in andere gebieden in de Euregio Maas-Rijn is de buitenlandse burenhulp een goede aanvulling op de eigen mogelijkheden.

In deze gevallen is het binnen de EMRIC samenwerking zo geregeld dat bijstand vanuit de buurregio’s aangevraagd kan worden en dat slachtoffers zonder vertraging naar de eigen en naar buitenlandse ziekenhuizen in de omgeving vervoerd kunnen worden om daar de beste en snelst mogelijke verzorging te krijgen. Door de EMRIC-afspraken wordt de hulpverleningscapaciteiten vele malen groter.

Ook bij specifieke hulpvragen doet men in de Euregio Maas-Rijn een beroep op elkaar: meer dompelpompen nodig bij overstromingen, een hulpmiddel nodig waar men zelf niet over beschikt, zandzakken, ……… de buren helpen.

Doordat de diensten en de meldkamers frequent contact met elkaar hebben en dagelijks met elkaar samenwerken, zal dit bij grote ongevallen en rampen ook goed en soepel verlopen. Men kent elkaar en elkaars werkwijzen immers.

share