Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Deelname cursus “Intensivtransport” van UK Aachen en Malteser Bildungszentrum

Afgelopen september heb ik deelgenomen aan de cursus Intensivtransport in Aken. Een 3-daagse cursus waarin alle relevante aspecten met betrekking tot (spoed) Intensive Care overplaatsingen aan bod komen. Deze cursus werd georganiseerd door het UK Aachen en het Malteser Bildungszentrum Aachen. Een mooie samenwerking waarbij zowel Notärzten als ook Notfallsanitäter gezamenlijk geschoold worden voor deze specifieke en uitdagende overplaatsingen.

De cursus omvat een zeer compleet programma waarin relevante ziektebeelden, wet- en regelgeving, logistieke aspecten en praktische oefeningen aan bod komen. Een mooie mix van theorie en praktijk.

Voor een Nederlander zoals ik, werkzaam binnen de ambulancezorg, was het programma goed te begrijpen. Het is even wennen aan de specifieke Duitse medische terminologie, maar dat ging eigenlijk allemaal vanzelf. Een taalbarrière heb ik zelf dan ook niet als een probleem ervaren. Ik heb deze cursus als zeer leerzaam ervaren met meerdere eyeopeners. Patiënt- en medewerkersveiligheid gaan als rode draad door deze cursus.

Er wordt veel aandacht besteed aan communicatie (het zogenaamde Arzt-Arzt Gespräch), waarbij al bij de eerste aanvraag voor transport op de meldkamer zeer gestructureerd wordt uitgevraagd naar de specifieke hulpvraag. Voordat de overplaatsingsrit wordt toegezegd, wordt op basis van dit eerste gesprek structureel de vervoersnoodzaak en vervoersrisico’s afgewogen. Daarbij wordt niet alleen naar de medische noodzaak en haalbaarheid gekeken, maar ook naar de personele, logistieke en wettelijke/financiële aspecten. De communicatie en Crew Resource Management gedurende de overplaatsing zélf komen veelvuldig aan bod.

De rolverdeling en verantwoordelijkheden zijn zeer duidelijk. De arts is verantwoordelijk voor de medische zorg, de Notfallsanitäter voor de medische/verpleegtechnische ondersteuning en logistiek. Daarbij is de bestuurder (vaak ook een Not.San) eindverantwoordelijk voor de veiligheid aan boord m.b.t. veilige bevestiging van materiaal, voertuig en route. Ieder zijn eigen rol en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele proces.

Het is zeer interessant hoe Intensivtransport in Duitsland is geregeld. Men heeft niet alleen de beschikking over een Intensivtransportwagen (MICU) en een “gewone” Rettungswagen (ambulance), ook zijn er specifieke Intensivtransporthubschrauber inzetbaar. Deze laatstgenoemde helikopters hebben eigen inzetcriteria en voordelen. Dat neemt niet weg dat deze ook duidelijke beperkingen als ook nadelen hebben. Al deze facetten en keuzemogelijkheden komen uitvoerig aan bod.

Intensivtransport is regionaal georganiseerd en de uitvoering, wet- en regelgeving verschillen per regio en Bundesland. De Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin‘ (DIVI) streeft hierbij naar uniformiteit en standaarden. Deze cursus voldoet dan ook aan de DIVI-norm, waarmee het lesprogramma aansluit aan deze landelijke norm.

Het zou mijns inziens zeer nuttig zijn om een soortgelijke cursus ook in Nederland te overwegen: gezamenlijk onderwijs en trainen van het ambulancepersoneel en het personeel van de Intensive Care afdelingen in het ziekenhuis.

Terugkijkend kan ik concluderen dat ik deze cursus als zinvol, interessant en verfrissend ervaren heb. Ervaringen en zienswijzen van onze Duitse collega’s die ik mee kan nemen naar het Nederlandse systeem. En dat alles op 10 minuten rijden van Heerlen, waarbij de grensovergang en de taalbarrière geen belemmering mogen zijn voor kwalitatief goede en veilige patiëntenzorg.

 

Tekst:   Hugo Brounen, Verpleegkundig specialist acute zorg/ambulanceverpleegkundige (GGD Zuid Limburg)

Opmerking EMRIC:   In het kader van haar bachelor thesis European Public Health heeft Kim Worseling een studie gedaan naar de verschillen in systemen tussen Duitsland, Nederland en België op het gebied van intensive-Care-transporten. Deze studie is te vinden op de website van EMRIC onder het tabblad professionals/ publicaties/ onderzoeken