Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Raamovereenkomsten


Er zijn enkele EU verdragen en internationale overeenkomsten die het mogelijk maken dat de diensten verantwoordelijk voor ambulancezorg, brandweerzorg en rampen- en crisisbestrijding in de Euregio Maas-Rijn mogen samenwerken. Deze verdragen en overeenkomsten vormen het raam waarbinnen overeenkomsten tussen regionale partijen gesloten kunnen worden. Voor de Euregio Maas-Rijn zijn onderstaande raamovereenkomsten van belang.

 

Europese overeenkomsten en verdragen:

 
1980

Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten

NL DE FR EN
1995

Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten

NL DE FR EN
1998

Tweede protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, betreffende interterritoriale samenwerking 

NL DE FR EN
2009

Derde protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende Euroregionale samenwerkingsverbanden (ESVs)

NL DE FR EN

2012

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Artikel 222 solidariteitsclausule 

NL

DE

FR

EN

 

Internationale overeenkomsten en verdragen tussen Nederland en Duitsland:

 

1991

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, het Land Nedersaksen en het Land Noordrijn-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten

NL

DE

FR

EN

 

Internationale overeenkomsten en verdragen tussen Nederland en België: 

 

1958

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (herzien in 2008)

NL

DE

FR

EN

1986

Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen samenwerkingsverbanden of autoriteiten

NL

DE

FR

EN

1998

Protocol tot aanvulling van de Benelux overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke memorie van toelichting

NL

DE

FR

EN

2002

Gemeenschappelijke verklaring van Nederland, België, Vlaanderen en Wallonië inzake grensoverschrijdende samenwerking

NL

DE

FR

EN

2008

Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten verdrag tot instelling van de Benelux economische unie

NL

DE

FR

EN

2014

Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking

NL

DE

FR

EN

 

Internationale overeenkomsten en verdragen tussen België en Duitsland:

 

1996

Overeenkomst tussen het Land Noordrijnland-Westfalen, het Land Rijnland-Palts, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van België inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en andere openbare instanties, ondertekend te Mainz op 8 maart 1996

NL

DE

FR

EN

share