Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Rampen en grootschalige ongevallen


Rampen en grote ongevallen

Ten tijde van rampen en grootschalige incidenten kan het zijn dan de diensten in eigen regio of land onvoldoende capaciteit bezitten en daardoor bijstand vanuit een buurland nodig hebben. Zowel op nationaal als op regionaal niveau zijn enkele overeenkomsten afgesloten die het mogelijk maken om bijstand uit een buurland op te vragen. Voor de Euregio Maas-Rijn zijn de volgende overeenkomsten van belang:

 

Europese overeenkomsten en verdragen:

 

1992

Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen (Helsinki)

NL

DE

FR

EN

 

Internationale overeenkomsten en verdragen tussen Nederland en Duitsland:

 

1988

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen

NL

DE

FR

EN

1996

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de kosten van bijstandsverlening, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Overeenkomst van 7 juni 1988 inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen

NL

DE

FR

EN

2010

Overeenkomst tussen het Technischen Hilfswerk, Landesverband Nordrhein-Westfalen en de Brandweren Veiligheidsregio's Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Zuid-Limburg, Limburg Noord, Gelderland Midden en Gelderland Zuid

NL DE FR EN
2012

Aanpassing op de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen van 1988

NL DE FR EN

2013

Overeenkomst tussen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Stadt Aachen en de Städteregion Aachen over nauwe samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing

NL

DE

FR

EN

2013

Overeenkomst tussen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Kreis Heinsberg over nauwe samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing

NL

DE

FR

EN

2014

Overeenkomst inzake de uitvoering van de Overeenkomst van 7 juni 1988 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen

NL DE FR EN

 

Internationale overeenkomsten en verdragen tussen Nederland en België: 

 

1984

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en ongevallen

NL

DE

FR

EN

1990

Eerste Aanvullende Overeenkomst ter uitvoering van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en ongevallen

NL

DE

FR

EN

2006

Memorandum van overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg

NL DE FR EN

2013

Overeenkomst tussen de Veiligheidsregio Zuid Limburg in Nederland en de Provincie Luik in België over de nauwe samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing

NL

DE

FR

EN

2013

Overeenkomst tussen de veiligheidsregio’s Zuid-Limburg, Limburg-Noord en Brabant-Zuidoost in Nederland en de Provincie Limburg in België over nauwe samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing

NL

DE

FR

EN

2017 Aanpassing op de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en ongevallen NL DE FR EN

 

Internationale overeenkomsten en verdragen tussen België en Duitsland:

 

1980

Overeenkomst tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk België inzake wederzijdse hulpverlening bij rampen en ernstige ongevallen

NL

DE

FR

EN

 

Nationale wet- en regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking:

 

2002

Besluit van 24 januari 2002 inzake rijksbijdragen in de kosten van het verlenen van bijstand en van de bestrijding van een ramp of zwaar ongeval in Nederland, als ook in België of Duitsland (Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten)

NL

DE

FR

EN

 

share