Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

EMRIC+


Het Emric+ project is een vervolgproject van Emric, dat eveneens door Interreg gesubsidieerd is. Het project had de volgende formele partners:

 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel Brandweer
 • Provincie Luik
 • Provincie Limburg (B)
 • Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Städteregion Aachen
 • Städteregion Aachen
 • Kreis Heinsberg
 • GGD Zuid Limburg

 

Het project betreft de euregionale samenwerking op het gebied van niet-politionele veiligheid en betreft de beleidsterreinen brandweerzorg, technische hulpverlening en acute zorg. Rampen en crises laten zich door staatsgrenzen niet tegenhouden. In het complexe grensgebied van de Euregio Maas Rijn moet ten gevolge van de grensligging de wettelijk voorgeschreven garantie van de veiligheid van de burger zo ver als mogelijk bereikt worden. Verschillen in wetgeving en de verschillen in organisatie, handelswijze en competenties van de diensten bemoeilijken de samenwerking.

De aanzet voor het project bestaat daarin, dat een ondersteuningsbureau wordt gerealiseerd, dat de operationele diensten, dus de vertegenwoordigers van de brandweren, ambulancediensten en ziekenhuizen, diensten voor rampenbestrijding en crisisbeheersing en diensten voor infectieziektenbestrijding en de verantwoordelijken van het bestuur en de politiek, helpt bij hun streven de bovenbeschreven uitdagingen aan te gaan. Behalve het borgen van de samenwerking door de inrichting van dit ondersteuningsbureau, kende het project de volgende producten:

 1. Crisis- en risicocommunicatie
 2. Oefening en verdere ontwikkeling van de planvorming
 3. Eumic (euregionaal IC-transport)
 4. BTCCE (Boundless Trauma Care Central Europe)
 5. Afspraken op het gebied van incidenten met gevaarlijke stoffen
 6. Infectieziektenbestrijding
 7. Juridische en wettelijk aspecten van de samenwerking
 8. Realistische ongevallensimulatie

 

share