Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

EUMIC


‘Eumic’ is een uit de EMRIC Focusgroep Eumed voortgekomen project gericht op de kwaliteitsverbetering en harmonisatie van het interklinisch IC-transport in de Euregio Maas-Rijn. Momenteel loopt de beschikbaarheid van IC-ambulances respectievelijk Mobile Intensive Care Units (MICU) in de regio’s Zuid- Limburg, Stadt Aachen, Kreis Heinsberg en StädteRegion Aachen zeer uiteen. Vanuit het perspectief van de betrokken hulpverleners is deze beschikbaarheid niet overal voldoende voor de 3.000 interklinische transporten van intensive care-patiënten die jaarlijks plaatsvinden. In de verschillende landen worden afwijkende transportsystemen gebruikt, en verder heeft elke regio haar eigen knelpunten die verhinderen dat het transport overal 24 uur per dag beschikbaar is. Reden hiervoor zijn de grote tijds- en kosteninvesteringen die gepaard gaan met een transportsysteem dat altijd en overal operationeel is. En juist dit ideaal van onbeperkte beschikbaarheid, dat in alle drie de regio’s leeft, vormt de basisgedachte achter Eumic.

Door samenwerking tussen de regio’s – en eventueel met andere ICtransportregio’s – kunnen de beschikbare hulpmiddelen optimaal worden benut, zodat de kwaliteit van de IC-transporten zonder noemenswaardige meerkosten wordt verbeterd. Met dit doel worden er kwaliteitsindicatoren voor het IC-transport uitgewerkt en worden er categorieën voor IC-patiënten opgesteld, zodat de verschillende transportsystemen al naar gelang de patiëntencategorie kunnen worden ingezet. Verder moeten transporten in de toekomst ’s nachts, in de weekenden en op feestdagen net zo goed mogelijk zijn als overdag op doordeweekse dagen. Dit dient niet alleen voor grensoverschrijdende, maar ook voor binnenlandse IC-transporten te worden gerealiseerd, zodat het Eumic-concept ooit als voorbeeld kan dienen voor andere Europese regio’s. Het doel is dus niet alleen een regionale efficiëntieverbetering voor het IC-transport, maar ook de ontwikkeling van een volledig nieuw concept voor zorg tijdens IC-transporten. Een wetenschappelijke studie zal aan dit project vooraf gaan. Het project wordt geleid door Ulrich Strauch, anesthesioloog-intensivist in het Maastricht universitair medisch centrum (MUMC).

QUIT-EMR Trial

Onderdeel van het EUMIC project is de “Quality of interhospital critical care transportation in the Euregion Meuse-Rhine (QUIT-EMR)” studie, die momenteel onder leiding van Ulrich Strauch wordt uitgevoerd. Het doel van deze studie is om de betrouwbaarheid en validiteit van twee scores te bestuderen, namelijk:

  • QUIT-EMR score – analyseert de kwaliteit van het uitgevoerde transport
  • SEMROS (simplified EMR outcome score) – analyseert de veranderingen in de klinische toestand van de patiënt in de 24 uur volgend op transport

 

De onderzoekers hopen dat deze studie een indicatie geeft welk transportsysteem het meest geschikt is voor het transport van een specifieke patiënt. Een uitgebreide beschrijving van het onderzoek en de methodologie hierachter vindt u in het in 2017 gepubliceerde artikel.   

share