Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

International Knowledge and Information Centre


 https://www.interregemr.eu/home                                                               

De stuurgroep EMRIC heeft in het meerjarenplan 2014-2019 onder andere de implementatie van bestaande samenwerkingsplannen (Eumed, Emric en informatie-uitwisseling) als doel gesteld. Ook in het meerjarenplan 2019-2024 is dit een van de speerpunten voor deze beleidsperiode. Echter, om de bestaande afspraken goed te kunnen implementeren, moeten hulpverleners en bestuurders hierin worden geschoold. Om dit te bereiken hebben universiteiten, onderzoeksinstituten, opleidingsinstituten en diensten met wettelijke taken in niet politionele publieke veiligheid, allen verbonden in het samenwerkingsverband EMRIC, hun krachten gebundeld. Dit initiatief draagt de naam IKIC, dat staat voor “International Knowledge and Information Centre (in public safety)”. Het doel van dit consortium is de weerbaarheid en veerkracht bij onverhoopte rampen en incidenten in de Euregio Maas-Rijn (EMR) te vergroten door álle aanwezige kennis rondom het thema publieke niet politionele veiligheid (=safety) binnen de regio te bundelen en te verbreiden.

Het project heeft twee doelstellingen:

  • Hulpverleners en bestuurders opleiden om zo de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren (d.m.v. e-learning en het koppelen van oefencentra binnen de regio)
  • De weerbaarheid van de burger vergroten door deze te informeren en te scholen over risico’s binnen de regio


Dit project zal reeds aanwezige kennis binnen én buiten de EMR bundelen en zal nieuwe kennis verwerven middels wetenschappelijk onderzoek en aanbieden aan bestuurders, professionals en burgers. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde producten goed aansluiten bij de vraag vanuit de praktijk, zal EMRIC nauw betrokken worden bij dit project.

Dit project wordt gefinancierd door Interreg Euregio Maas-Rijn en EFRO. 

 

 

share