Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Meerjarenplannen


Na de voltooiing van het EMRIC+ project heeft de Stuurgroep besloten dat de samenwerking voortgezet zal worden onder de naam EMRIC. Binnen deze samenwerking is een vaste vergaderstructuur opgezet, waar uit de drie landen mensen met kennis van zake en doorzettingsmacht binnen hun eigen organisatie bij elkaar komen. De Stuurgroep, het Euregionale directeurenoverleg, schrijft iedere 5 jaar een meerjarenbeleidsplan. In dit plan staan de prioriteiten voor de beleidsperiode beschreven. De volgende meerjarenbeleidsplannen zijn beschikbaar op onze website:

share