Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Meerjarenplan 2014 - 2019


Na de voltooiing van het EMRIC+ project heeft de Stuurgroep besloten dat de samenwerking voortgezet zal worden onder de naam EMRIC. Binnen deze samenwerking is een vaste vergaderstructuur opgezet, waar uit de drie landen mensen met kennis van zake en doorzettingsmacht binnen hun eigen organisatie bij elkaar komen. De Stuurgroep, het Euregionale directeurenoverleg, heeft een meerjarenbeleidsplan 2014-2019 geschreven. In dit plan staan de prioriteiten voor de beleidsperiode beschreven. Implementatie van de bestaande plannen heeft hoge prioriteit, evenals het op orde hebben van de verdragen. Verder is communicatie in de breedste zin van het woord een thema waar de Stuurgroep grote waarde aan hecht. Het gaat dan om risico- en crisiscommunicatie, maar ook om PR. Hieronder vindt u het complete meerjarenplan in de drie talen:

  • Nederlands                          

 

 

share