Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Meerjarenplan 2019 - 2024


Het beleidsplan 2019-2024 geeft de opgaven weer voor de jaren 2019-2024 om betere en snellere hulpverlening te bereiken. Dit beleidsplan beschrijft de ambities van de stuurgroep en daarmee van de overheden en instellingen die zij vertegenwoordigt. De partijen hebben hun gezamenlijke opgaven hierin verwoord zodat dit door henzelf gebruikt kan worden als ‘agenda’ voor de komende jaren. Daarnaast kan dit plan gebruikt worden voor communicatie met de politiek verantwoordelijken en het brede publiek.

Basis voor dit meerjarenplan zijn de gezamenlijke ambities van de stuurgroep, zoals die zijn geformuleerd tijdens een conferentie op 9 en 10 maart 2017 tijdens de zogeheten Worriken III-conferentie. Dit meerjarenplan bouwt voort op het meerjarenplan 2014-2019, dat in december 2012 door de stuurgroep is vastgesteld tijdens de Worriken II-conferentie. De ambities en speerpunten uit het meerjarenplan 2014-2019 gelden ook voor de nieuwe beleidsperiode, omdat gebleken is dat deze speerpunten nog steeds actueel zijn. De snel veranderende samenleving met nieuwe veiligheidsrisico’s zorgt er echter voor dat nieuwe accenten en thema’s binnen de speerpunten ontstaan. Op 27 september 2017 is tijdens een stuurgroepbijeenkomst ingestemd met de hoofdlijnen van dit meerjarenplan. Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep op 22 november 2017 is de definitieve versie van dit plan besproken en vastgesteld.

Hieronder vindt u het complete meerjarenplan in de drie talen:

share