Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Onderzoek


Elk jaar worden er studies verricht naar thema’s binnen het werkgebied van de EMRIC samenwerking. Deze studies worden uitgevoerd door studenten die in het kader van hun opleiding een Master of Bachelor thesis schrijven. Deze studenten worden door professoren van de universiteit of hogeschool en medewerkers van het EMRIC bureau begeleid, om er zo voor te zorgen dat we vragen vanuit de praktijk op een wetenschappelijke manier kunnen onderzoeken. Hieronder vindt u een overzicht van de studies die per jaar zijn uitgevoerd. 

2017

TitelAnalysis of disaster management structures and crossborder collaboration in the Benelux and its bordering countries

 

Auteur: T. Becking

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Deze kwalitatieve studie analiseert de rampenbestrijdingsstructuren in Nordrhein-Westfalen, Saarland, Niedersachsen en  Rheinland-Pfalz en onderzoekt de stand van zaken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking ten tijde van rampen en grootschalige incidenten in dit gebied. Verder worden obstacels voor grensoverschrijdende samenwerking; een toekomstbeeld van de grensoverschrijdende samenwerking in deze regio; en de mogelijke rol van de Benelux en de EU op het gebied van rampenbestrijding onderzocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

TitelAnalysis of disaster management structures and crossborder collaboration in the Benelux and its bordering countries

 

Auteur: P. Henrotte

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Deze kwalitatieve studie analiseert de rampenbestrijdingsstructuren in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk en onderzoekt de stand van zaken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking ten tijde van rampen en grootschalige incidenten in dit gebied. Verder worden obstacels voor grensoverschrijdende samenwerking; een toekomstbeeld van de grensoverschrijdende samenwerking in deze regio; en de mogelijke rol van de Benelux en de EU op het gebied van rampenbestrijding onderzocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

TitelThe influence of the European Union in the field of emergency medical services

 

Auteur: K. Worseling

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Deze literatuurreview onderzoekt in hoeverre de Europese Unie invloed heeft op de organisatie van acute zorg in haar lidstaten. Daarnaast bekijkt deze studie in hoeverre de invloed van de EU op de organisatie van acute zorg in de lidstaten van de EU in de wetenschappelijke literatuur is onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Titel: Knowledge management in a cross-border setting, the example of the EMRIC collaboration within the Euregion Meuse-Rhine

 

Auteur: K. Worseling

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Deze kwalitatieve studie onderzoekt hoe kennis het beste beheerd kan worden in een grensregio. Dit wordt gedaan door te kijken welke kennis reeds aanwezig is, welke kennis nodig is om goed te kunnen functioneren, en welke barrierers overwonnen dienen te worden in een grensregio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Titel: Inter-hospital transport of critically ill patients in Southeast Netherlands, Heinsberg (GER) and Aachen (GER) – which data is available for research within the EUMIC Study?

 

Auteur: A. Sommer

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Het Euregionale mobiele intensive care (EUMIC) project is gestart om de verschillen in inter-klinisch transport uitgevoerd met behulp van verschillende systemen te analyseren. Dit wordt gedaan om zo de efficiëntie en kwaliteit van deze transporten te kunnen verbeteren. Deze kwantitative studie analyseert data verzamelt binnen het EUMIC project, om zo te zien welke data reeds beschikbaar is voor verder onderzoek en hoe interklinisch transport binnne de regio wordt uitgevoerd. 

 

2016

Titel: The current state of cooperation in the area of selected emergency services in the Euregio Meuse-Rhine – Assessment of the practical and theoretical suitability of evaluation tools

 

Auteur: T. Becking

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Deze mixed-methods studie combineerd literatuuronderzoek met interviews. Dit wordt gedaan om te evalueren welke tools geschikt zouden zijn om de stand van implementatie van overeenkomsten te evalueren binnen de EMR.  

 

2016

Titel: EMRIC après 2018, EMRIC na 2018, EMRIC nach 2018

 

Auteur: G. Unval

 

Taal: Nederlands

 

Samenvatting: Deze studie bekijkt welke mogelijkheden er zijn om de EMRIC samenwerking na 2018 voort te zetten. Binnen dit onderzoek worden meerdere wettelijke structuren bekeken, welke vergeleken worden met de huidige samenwerkingsvorm. 

 

2016

Titel: Analysis of cross-border trauma care in Luxembourg and its Greater Region

 

Auteur: P. Henrotte

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Binnen het kader van het "Boundless Trauma Care Central Europe" (BTCCE) project kijkt deze studie naar de samenwerking van ambulancediensten in Luxemburg en haar omringende landen (België, Frankrijk en Duitsland). Binnen dit onderzoek wordt de stand van zake van, barrieres voor, noodzaak van en mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwerking voor dit gebied bekeken. 

 

2016

Titel: BTCCE – Boundless Trauma Care Central Europe – Analysis of cross-border trauma care collaboration in Norway, Sweden and Denmark

 

Auteur: J. Goedmakers

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Binnen het kader van het "Boundless Trauma Care Central Europe" (BTCCE) project kijkt deze studie naar de samenwerking van ambulancedienste tussen Zweden, Noorwegen en Denemarken. Verder worden de overeenkomsten waarop de huidige samenwerking is gebaseerd bekeken. 

 

2015

Titel: Inter-hospital transport in the Euregion Meuse-Rhine – Possibilities for collaboration

 

Auteur: K. Worseling

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Het Euregionale mobiele intensive care (EUMIC) project is gestart om de verschillen in inter-klinisch transport uitgevoerd met behulp van verschillende systemen te analyseren. Dit wordt gedaan om zo de efficiëntie en kwaliteit van deze transporten te kunnen verbeteren. Dit onderzoek maakt deel uit van het EUMIC project en bekijkt de wettelijke stand van zake en barrieres van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van inter-klinisch transport van IC-patiënten binnen de EMR. 

 

2015

Titel: Educational Programs for Acute Care personnel and Fire Fighters in North Rhine-Westphalia, the Netherlands and Belgium – a comparative analysis

 

Auteur: V. Graetz

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Deze mixed methods studie onderzoekt de verschillen in opleiding tussen brandweer- en ambulanceperosneel in de drie landen van de EMR. Verder analyseert dit onderzoek de mogelijke gevolgen voor grensoverschrijdende samenwerking van deze verschillen.

 

2014

Titel: Analysis of cross-border trauma care cooperation displayed along the western border of Germany from Enschede (NL) to Sankt Vith (BE)

 

Auteur: A. Sommer

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Binnen het kader van het "Boundless Trauma Care Central Europe" (BTCCE) project kijkt deze studie naar de samenwerking van ambulancediensten langs de Duitse westgrens. 

2013

Titel: Boundless Trauma Care Central Europe: Cross-border trauma care cooperation and its legal embeddedness in France, Germany and Luxembourg

 

Auteur: S. Jabakhanji

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Binnen het kader van het "Boundless Trauma Care Central Europe" (BTCCE) project kijkt deze studie naar de samenwerking van ambulancediensten in de regio van Rijnland-Pfalz, Saarland en Baden-Württemberg. 

 

2013

Titel: Cross-border trauma care cooperation long the Western border of Germany: Through a stakeholder’s perspective

 

Auteur: T. Meier

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Binnen het kader van het "Boundless Trauma Care Central Europe" (BTCCE) project kijkt deze studie naar de samenwerking van ambulancediensten langs de Duitse westgrens. 

 

2013

Titel: Onderzoek naar crisiscommunicatie bij grensoverschrijdende incidenten binnen de Euregio Maasrijn tussen Nederland, Nordrhein Westfalen en België

 

Auteur: F. Bunzel

 

Taal: Nederlands

 

Samenvatting: Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de grensoverschrijdende communicatielijnen in de Euregio Maas-Rijn om het direct contact tussen bestuurders en leidinggevenden tijdens een crisis mogelijk te maken. Dit onderzoek heeft de basis gevormd voor de ontwikkeling van een applicatie. 

 

2012

Titel: The Management of and Response to Incidents with Hazardous Materials in the Euregio Meuse Rhine

 

Auteur: J. Brehm

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Deze mixed-methods studie bekijkt de mogelijkheden tot samenwerking voor het management van en de reactie op incidenten met gevaarlijkse stoffen in de EMR. 

2012

Titel: HAZMAT disaster management in the Netherlands and Belgium

 

Auteur: L. van der Schors

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Deze mixed-methods studie kijkt naar het management van incidenten met gevaarlijke stoffen in België en Nederland. Verder kijkt deze studie naar best practices and geeft aanbevelingen voor de EMR. 

 

2011

Titel: Registration and triage of victims during large scale calamities and disasters in the Euregion Meuse-Rhine

 

Auteur: G.G. Eggen

 

Taal: Engels

 

Samenvatting: Deze studie analyseert de verschillen in triage en registratie van slachtoffers tijdens grootschalige incidenten en rampen in de drie landen van de Euregio Maas-Rijn. 

 

2009

Titel: Aansprakelijkheidskwesties van ambulancehulpverleners bij grensoverschrijdende spoedeisende medische hulpverlening in de Euregio Maas-Rijn – Een rechtsvergelijking van Europese en nationale wetgeving

 

Auteur: I. van der Molen

 

Taal: Nederlands

 

Samenvatting: Deze studie verkent de wet- en regelgeving binnen de actue zorg op zowel nationaal als EU niveau. Verder worden de problemen die optreden m.b.t. aansprakelijkheid van medisch personeel bij medische fouten onderzocht bij grensoverschrijdende samenwerking. 

 

2007

Titel: Grensoverschrijdende hulpverlening in de Euregio Maas-rijn: Wet- en regelgeving, overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de grensoverschrijdende ambulance- en brandweerzorg in de Euregio Maas-Rijn

 

Auteur: M. Ramakers, T. Bindels & J. Wellding

 

Taal: Nederlands, Duits and Frans

 

Samenvatting: Deze studie geeft een overzicht van de wet- en regelgeving die belangrijk is voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van ambulancezorg en brandweerzorg. 

 

2006

Titel: Grensoverschrijdende spoedeisende medische hulpverlening in de Euregio Maas-Rijn; wet- en regelgeving, overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de grensoverschrijdende ambulancezorg in de Euregio Maas-Rijn.

 

Auteur: M. Ramakers & T. Bindels

 

Taal: Nederlands, Duits and Frans

 

Samenvatting: Deze studie geeft een overzicht van de wet- en regelgeving die belangrijk is voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van ambulancezorg.

 

share