Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Spoedeisende medische hulpverlening - Focusgroep Eumed


Bij medische noodgevallen is spoedeisende hulpverlening noodzakelijk om te voorkomen dat een slachtoffer overlijdt dan wel blijvend letsel oploopt. In de Euregio Maas-Rijn is deze hulpverlening dikwijls sneller uit het buitenland te verkrijgen dan uit het eigen land. Daarom bestaat sinds ongeveer vijftien jaar de Focusgroep EUMED. Deze Focusgroep hield zich tot 2014 hoofdzakelijk bezig met de grensoverschrijdende samenwerking bij rampen en grootschalige incidenten. Vanaf 2014 is ook de dagelijkse zorg onderwerp van gesprek. Voor de dagelijkse zorg heeft EMRIC overeenkomsten opgesteld en gesloten. De circa 1000 grensoverschrijdende inzetten per jaar verlopen geruisloos en zonder problemen dankzij de jarenlange investering in de samenwerking. Voor bijstand bij grootschalige incidenten is het zogeheten EUMEDplan. Ook de projecten Boundless Trauma Care Central Europe (BTCCE) en Eumic, de samenwerking op het gebied van transport van Intensive Care patiënten vallen onder de samenwerking.

De grote ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn werken al jarenlang samen. Dankzij EMRIC is de samenwerking tussen de ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn op vele fronten nóg intensiever en structureler geworden. De medisch managers op het vlak van ambulance- en traumazorg actualiseren voortdurend de inzetprocedures voor grensoverschrijdende hulp. Bovendien is het erg belangrijk om de verschillende werkwijzen en systemen bij de buren goed te leren kennen.

Veel artsen en medewerkers hebben elkaar beter leren kennen en waarderen, en dankzij uitwisseling over de werkwijzen aan weerszijden van de grens is de hulpverlening bij ernstige incidenten vergaand vereenvoudigd. EUMED is gericht op wederzijdse bijstand bij medische noodgevallen in de Euregio. Grensoverschrijdende bijstand in de vorm van ambulancediensten en ziekenhuiszorg is in de Euregio Maas-Rijn een vanzelfsprekendheid.

Een specifieke taak van de Focusgroep EUMED is sinds 2005 het opstellen en regelmatig actualiseren van het zogeheten EUMED-plan, waarbij alle hulpdiensten in de Euregio Maas-Rijn worden betrokken. In het plan zijn de bevoegdheden en capaciteiten van de afzonderlijke ambulancediensten en de spreiding van gewonden over ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn bij grote incidenten vastgelegd. Verder kunnen officieren van dienst en meldkamers uit dit plan opmaken hoeveel ziekenhuisbedden en welke infrastructuur voor spoedeisende hulp de afzonderlijke ziekenhuizen beschikbaar kunnen stellen bij grensoverschrijdende incidenten.

Leden van de Focusgroep EUMED zijn de medisch managers van de  ambulancediensten in de Euregio Maas-Rijn, de verantwoordelijke instanties voor de ambulancezorg, de hoofden van de spoedeisende hulp van de betrokken ziekenhuizen.

  
 

share