Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Euregionale oefeningen


Om ervoor te zorgen dat de Emric-, Eumed- en informatie-uitwisselingsafspraken in de praktijk werken en bekend zijn bij alle hulpverleners, is het van belang deze afspraken regelmatig te beoefenen. Daarom heeft de stuurgroep EMRIC besloten een 2-jarige oefencyclus op te zetten, waarin verschillende oefenmethoden aan bod komen. De eerste oefencyclus is in 2017 van start gegaan en wordt in 2018 afgerond. De volgende cyclus loopt over de jaren 2019-2020 enzovoort.  Onder andere de volgende elementen zullen telkenmale herhaald worden.

Cursussen in crisismanagementsystemen:

In 2017 zijn circa 35 Duitse en Belgische collega’s geschoold in het Nederlandse “Landelijk Crisis Management Systeem” (LCMS). Aan deze collegae wordt een herhalingscursus aangeboden en deze groep zal uitgebreid worden met andere collega’s.  Ook zal in scholing voor Duitse en Nederlandse collega’s in het Belgische “Incident & Crisis Management System” (ICMS) worden voorzien. Doel hiervan is buurmeldkamers en crisisstaven bij incidenten met een (mogelijk) grensoverschrijdend effect de mogelijkheid te geven eenvoudig mee te kunnen kijken bij de buren en daarmee de informatievoorziening optimaal te laten verlopen.

Table-top oefening:

Communicatie en informatie-uitwisseling tussen operationele staven aan weerszijde van de grens wordt beoefend in table-top oefeningen. In 2017 heeft deze oefening in Ahrweiler plaatsgevonden.  In 2019 zal wederom een stafoefening gehouden worden.

Meldkameroefeningen:

Om het aanvragen van bijstand en het uitwisselen van informatie tijdens een grootschalig incident te beoefenen, wordt er tweemaal per jaar een meldkameroefening georganiseerd.

“Wielen-op-de-weg” oefening:

Iedere twee jaar wordt er een grote “wielen-op-de-weg”oefening georganiseerd. De eerste oefening heeft op 9 november 2018 plaatsgevonden. Doel van deze oefening was om de Emric-, Eumed- en Informatie-uitwisselingsafspraken te beoefenen op het plaats incident. Binnen deze oefening werd o.a. aandacht besteed aan communicatie tussen teams uit verschillende landen, het gebruik van loodsposten voor inkomende bijstand en gezamenlijk de inzet afhandelen volgens de euregionale procedures.

Bestuurlijke oefening:

Om ervoor te zorgen dat bestuurders aan weerszijde van de grens elkaar weten te vinden tijdens een incident wordt er iedere twee jaar een bestuurlijke oefening georganiseerd. Deze oefening kan verschillende vormen aannemen en in 2018 is gekozen voor de world café methode, waarbij een levendige dialoog tussen bestuurders wordt opgezet rondom vraagstukken op het gebied van publieke veiligheid. Dit world café zal op 27 november 2018 tijdens het Benelux-symposium “veiligheid zonder grenzen” worden gehouden.

Videos: TVL

share