Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Euregionale oefeningen


Om ervoor te zorgen dat de euregionale Brandweer-, Eumed- en informatie-uitwisselingsafspraken in de praktijk werken en bekend zijn bij alle hulpverleners, is het van belang deze afspraken regelmatig te beoefenen. Daarom heeft de stuurgroep EMRIC besloten een 2-jarige oefencyclus op te zetten, waarin verschillende oefenmethoden aan bod komen. De eerste oefencyclus is in 2017 van start gegaan en werd in 2018 afgerond. De volgende cyclus loopt over de jaren 2019-2020 enzovoort. Onder andere de volgende elementen zullen telkenmale herhaald worden.

Cursussen in digitale crisismanagementsystemen:

In 2017 zijn Duitse en Belgische collega’s geschoold in het Nederlandse “Landelijk Crisis Management Systeem” (LCMS). In 2019 is aan deze collegae een herhalingscursus aangeboden en werd deze groep uitgebreid met andere collega’s. Anno 2019 zijn circa 60 Duitse en Belgische collega’s opgeleid om met LCMS te kunnen werken. Ook zal in scholing voor Duitse en Nederlandse collega’s in het Belgische “Incident & Crisis Management System” (ICMS) worden voorzien. Dit staat gepland voor 2020. Doel hiervan is buurmeldkamers en crisisstaven bij incidenten met een (mogelijk) grensoverschrijdend effect de mogelijkheid te geven eenvoudig mee te kunnen kijken bij de buren en daarmee de informatievoorziening optimaal te laten verlopen.

Table-top oefening:

Communicatie en informatie-uitwisseling tussen operationele staven aan weerszijde van de grens wordt beoefend in table-top oefeningen. In 2017 heeft deze oefening in Ahrweiler plaatsgevonden. In 2019 is voor een ander format gekozen, waarbij Euregionale partners bij elkaar in de keuken kunnen kijken.  In oktober 2019 vond bijvoorbeeld in de Kreis Heinsberg een crisisstafoefening plaats, waarbij Nederlandse en Belgische collega’s als observator zijn uitgenodigd. In November organiseert de Veiligheidsregio Zuid-Limburg crisisstafoefeningen waarbij Belgische en Duitse collega’s als observator worden uitgenodigd.

Meldkameroefeningen:

Om het aanvragen van bijstand en het uitwisselen van informatie tijdens een grootschalig incident te beoefenen, wordt er tweemaal per jaar een meldkameroefening georganiseerd.

“Wielen-op-de-weg” oefening:

Iedere twee jaar wordt er een  “wielen-op-de-weg”oefening georganiseerd. De eerste oefening van de cyclus 2017-2018 heeft op 9 november 2018 plaatsgevonden. Doel van deze oefening was om de Emric- en Eumedafspraken te beoefenen op de plaats incident. Binnen deze oefening werd o.a. aandacht besteed aan communicatie tussen teams uit verschillende landen, het gebruik van loodsposten voor inkomende bijstand en gezamenlijk de inzet afhandelen volgens de euregionale procedures. De volgende wielen-op-de-weg oefening zal eind 2020 in de Provincie Limburg België plaatsvinden.

Bestuurlijke oefening:

Om ervoor te zorgen dat bestuurders aan weerszijde van de grens elkaar weten te vinden tijdens een incident wordt er iedere twee jaar een bestuurlijke oefening georganiseerd. Deze oefening kan verschillende vormen aannemen en in 2018 is gekozen voor de world café methode, waarbij een levendige dialoog tussen bestuurders wordt opgezet rondom vraagstukken op het gebied van publieke veiligheid. Dit world café heeft op 27 november 2018 tijdens het Benelux-symposium “veiligheid zonder grenzen” plaatsgevonden.

Videos: TVL

Hieronder vindt u de oefenkalender voor 2019 en 2020:

share