Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Gevaarlijke stoffen


Bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen zijn meten, interpreteren, adequaat handelen, adviseren met betrekking tot de te nemen maatregelen, adequaat optreden en het informeren van de buurregio’s van groot belang. Op al deze punten wordt euregionaal samengewerkt. De Duitse meetploegen worden veelvuldig ingezet op Nederlands grondgebied vanwege hun  geavanceerde meettechnieken en mogelijkheden. Een gezamenlijke interpretatie van de meetgegevens is dan de volgende stap, opdat goed geadviseerd en adequaat opgetreden kan worden.

Met betrekking tot het informeren betreffende een incident met gevaarlijke stoffen is binnen EMRIC afgesproken dat altijd de meldkamer in het effectgebied of de effectgebieden geïnformeerd wordt, plus één meldkamer per land, die dan de melding doorzet naar de andere meldkamers in zijn land. Deze eerste meldingen geschieden middels drietalige standaard formulieren. Vervolgens kan men het incident volgen op de crisismanagementsystemen van de regio waar het incident zich heeft voorgedaan.

share