Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Infectieziekten


Op het gebied van grensoverschrijdende veiligheid speelt de infectieziektebestrijding een belangrijke rol. Veel infectieziekten kunnen zich gemakkelijk en – in eerste instantie - vaak onopgemerkt verspreiden. Vanwege het intensieve grensverkeer en de vele grensgangers die in het buurland wonen of werken, kan een lokale infectieziekte of een uitbraak al snel internationale gevolgen hebben. Daarom is het essentieel dat de professionals infectieziektebestrijding in de Euregio elkaar kennen, elkaar informeren en zo nodig snel gezamenlijk in actie komen. Alleen zo kunnen adequate maatregelen getroffen worden om een eventuele besmettingsbron te identificeren en te elimineren en om nieuwe ziektegevallen te voorkómen. In de Euregio Maas-Rijn wordt dit bereikt door een gemeenschappelijke aanpak. De instanties verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding werken daarom nauw samen. Gemiddeld drie keer per jaar vindt er een Euregionaal overleg plaats tussen artsen en verpleegkundigen van de focusgroep infectieziekten; relevante bevindingen worden met het management gedeeld. Daarnaast alerteren de professionals elkaar via een gestandaardiseerd cross-border meldingsformulier over ziektegevallen met grensoverschrijdende impact, opvallende ziektebeelden en (dreigende) euregionale uitbraken. De drie landen werken volgens hun eigen nationale protocollen infectieziektebestrijding, maar hebben daarnaast afspraken vastgelegd over de euregionale werkwijze. Ook is tijdens een pilotproject tijdelijk gewerkt met een euregionaal elektronisch Dashboard, dat infectieziektedata uit de verschillende landen geanonimiseerd en in real-time toont en zo een constante en actuele informatievoorziening over heersende infectieziekten garandeert. Een dergelijke real-time data-uitwisseling bevordert een snelle detectie en een adequate Euregionale respons op mogelijke cross-border infectieziekte-incidenten. 

share