Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

Meldkamers


 

Met zo’n 1200 grensoverschrijdende inzetten per jaar moge duidelijk zijn dat de meldkamers in de Euregio Maas-Rijn zeer frequente contacten hebben. Om de alarmering zo goed mogelijk te laten verlopen, spreken de hoofden van 9 meldkamers elkaar reeds meer dan 15 jaar  iedere drie maanden in de werkgroep hoofden meldkamers. Daar maakt men verbeterafspraken en daar houdt men elkaar ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op meldkamergebied in eigen land.

Het gaat daarbij om de volgende meldkamers:

  • Meldkamer Brandweer Limburg (NL)
  • Meldkamer Ambulancezorg Limburg (NL)
  • Meldkamer Oost-Limburg (B)
  • Meldkamer Hasselt (B)
  • Meldkamer Luik (B)
  • Meldkamer Städteregion Aachen (D)
  • Meldkamer Kreis Heinsberg (D)
  • Meldkamer Kreis Düren (D)
  • Meldkamer Kreis Euskirchen (D)

 

Bij verzoeken om bijstand van de buitenlandse buur worden drietalige standaardformulieren gebruikt, nadat de bijstand eerst telefonisch is aangevraagd.

Ook informatie-uitwisseling bij incidenten met grensoverschrijdende effecten wordt middels een gestandaardiseerd drietalig formulier geregeld.

share