Rampen en grote ongevallen

Rampen en grote ongevallen vergen soms meer middelen dan waar de getroffen regio over beschikt. In zo’n gevallen is het gebruikelijk dat de buurregio’s extra hulp bieden. Door de EMRIC-afspraken worden de hulpverleningscapaciteiten vele malen groter. In het werkgebied van EMRIC zijn de buitenlandse buurregio’s immers vaak dichterbij en sneller ter plekke dan de binnenlandse diensten. Dit geldt bij uitstek voor Zuid-Limburg met maar 4,8 kilometer grens met Midden-Limburg. 

De EMRIC samenwerking regelt dat bijstand vanuit de buitenlandse buurregio’s aangevraagd kan worden en dat slachtoffers zonder uitstel naar eigen of naar buitenlandse ziekenhuizen vervoerd worden om daar de best mogelijke en snelste zorg te krijgen. Ook bij specifieke hulpvragen doet men in de Euregio Maas-Rijn een beroep op elkaar: meer dompelpompen nodig bij overstromingen, een hulpmiddel nodig waar men zelf niet over beschikt, zandzakken… Goede buren helpen elkaar!

De diensten en de meldkamers communiceren frequent en werken dagelijks samen zodat ze bij rampen of zware ongevallen vlot kunnen functioneren. Dankzij EMRIC kent men elkaar en elkaars werkwijzen.