Ziekte & Zorg

Binnen de EMRIC-samenwerking werken zowel ambulancediensten als ziekenhuizen samen om de burger zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo'n 900 grensoverschrijdende ambulance-inzetten per jaar en afspraken en informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen maken de Euregio Maas-Rijn een unieke regio in Europa. Naast ziekenhuizen en ambulance-inzetten, faciliteert EMRIC samenwerking tussen de diensten verantwoordelijk voor infectieziekten. Virussen stoppen namelijk niet aan de grens. Hierdoor is het delen van informatie cruciaal om de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan. 

Infectieziekten

Infectieziekten worden veroorzaakt door microbiologische ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Deze micro-organismen kunnen worden verspreid via andere mensen (door bijvoorbeeld hoesten of seksueel contact), door contact met dieren, insectenbeten of vanuit de omgeving (bijvoorbeeld besmet water of voedsel). Het tijdig signaleren en bestrijden van infectieziekten is van groot belang om verdere verspreiding te voorkomen.

In een grensregio als de Euregio Maas-Rijn waar grote aantallen mensen dagelijks de landsgrenzen oversteken, kan een lokale uitbraak van een infectieziekte al snel internationale gevolgen hebben. Elke regio die deel uitmaakt van de Euregio Maas-Rijn heeft een eigen publieke instantie die verantwoordelijk is voor de lokale infectieziektebestrijding. Zij voeren bron- en contactonderzoek uit, geven voorlichting en nemen zo nodig maatregelen

Binnen de Euregio Maas-Rijn delen deze instanties regelmatig relevante informatie en werken zij nauw samen wanneer een infectieziekte de landsgrens passeert of dit dreigt te doen. Gemeenschappelijke euregionale meldingsafspraken en uitbraakprotocollen ondersteunen hierbij. Zo kan verspreiding in de euregio worden ingeperkt om de bevolking gezond te houden. Deze structurele informatie-uitwisseling en grensoverschrijdende coöperatie wordt mede mogelijk gemaakt door EMRIC. 

Voorbeelden van samenwerking in het kader van de algemene infectieziektebestrijding zijn een melding van een Duitse mazelenpatiënt die in een Nederlands restaurant was geweest, een norovirus-uitbraak onder Nederlandse schoolkinderen met een bron in België, een meningokokkeninfectie bij een Duitse student woonachtig in Nederland of een hepatitis A uitbraak op een Belgische school die ook door Nederlandse kinderen bezocht wordt. Grote infectieziekte-uitbraken waarbij binnen de Euregio Maas-Rijn informatie werd uitgewisseld zijn natuurlijk de Covid-19 pandemie van begin2020 tot halverwege 2023, maar ook de EHEC-epidemie in Duitsland (2011) en de Q-koorts-epidemie in Nederland (2009). Daarnaast heeft EMRIC naar aanleiding van de problematiek rond de Covid-19 bestrijding in de Euregio, gewerkt aan het project Pandemric, waarin onderzoek werd verricht om de euregionale samenwerking te bevorderen in geval van een pandemie of een grootschalige uitbraak van een besmettelijke ziekte, er werd een euregionaal dashboard bijgehouden en wekelijks een maatregelenoverzicht van de drie landen gemaakt.

Ambulancezorg

Bij medische noodgevallen is de behandeling vaak zo dringend, dat er meteen een ambulance gestuurd moet worden. In grensregio’s kan het zijn dat een buitenlandse ambulance sneller ter plaatse is dan een ambulance uit eigen land. Door verschillen in wet- en regelgeving is het echter niet vanzelfsprekend dat ambulances de grens over mogen. Door de inzet van EMRIC kunnen buitenlandse ambulances binnen de Euregio Maas-Rijn in deze gevallen de grens over om de nodigde zorg te verlenen. In totaal gaan er binnen de Euregio Maas-Rijn jaarlijks meer dan 900 ambulances de grens over, dat zijn er ongeveer 2-3 per dag.

112

Waar u zich ook bevindt in de Euregio Maas-Rijn, bij een noodgeval bel je altijd 112. Als je een mobiele telefoon gebruikt en je je in een grensgebied bevindt, kan een buitenlandse netwerkontvangst ervoor zorgen dat de 112-oproep bij een buitenlandse meldkamer terecht komt. De EMRIC-samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de oproep doorgeschakeld wordt naar een meldkamer van de regio waarin je bent. Deze meldkamer stuurt zodoende de snelste ambulance ter plaatse. 

Ziekenhuizen 

Een ambulance kiest op basis van de toestand, urgentie en de wens van de patiënt, het ziekenhuis dat de beste zorg voor de patiënt kan leveren. Een paar voorbeelden:

  • De ziekenhuizen binnen de Euregio Maas-Rijn werken samen om een kwalitatief hoogwaardige opvang van traumaslachtoffers te garanderen; dat doen ze binnen het Duitse Traumanetwerk DGU;
  • Nederlandse brandwondenpatiënten worden in de regel naar het Uniklinikum in Aachen gebracht, aangezien dit dichterbij is dan het Nederlandse brandwondencentrum in Beverwijk;
  • Een kind afkomstig uit de regio Tongeren of Genk dat verzorgd moet worden op de intensive care van een ziekenhuis, wordt naar het Maastricht UMC gebracht met een speciaal daarvoor ingerichte ambulance.

EMRIC zorgt ervoor dat de verantwoordelijken van de spoedeisende hulpafdelingen binnen de Euregio Maas-Rijn informatie uitwisselen over hun werkwijzen, best practices delen en opvallende incidenten bespreken ter verbetering van de zorg. Daarnaast zijn er binnen de EMRIC-samenwerking afspraken gemaakt over de verdeling van gewonden bij grootschalige incidenten. Deze verdeling over de ziekenhuizen binnen de regio wordt gebaseerd op de ziekenhuiscapaciteit en de zorgvraag van de patiënt (vereist specialisme).

Kortom, door deze samenwerking worden patiënten in het meest geschikte ziekenhuis behandeld, kunnen ziekenhuizen van elkaar leren en worden de ziekenhuiscapaciteiten in de Euregio Maas-Rijn volledig benut.