Raamovereenkomsten

Wettelijk basis – raamovereenkomsten

Europa

1980

Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, Madrid

1995

Aanvullend protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, betreffende interterritoriale samenwerking

2006

Verordening (eg) nr. 1082/2006 van het Europees parlement en de raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

2009

Derde protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, betreffende euroregionale samenwerkingsverbanden (ESVs)

2012

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie – Artikel 222 solidariteitsclausule

 

Duitsland-Nederland 

1991

Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten (Verdrag van Isselburg-Anholt) Bondsrepubliek Duitsland – Land Nedersaksen (D) – Land Noordrijn-Westfalen (D) – Koninkrijk der Nederlanden

 

België-Nederland 

2002

Gemeenschappelijke verklaring m.b.t. grensoverschrijdende samenwerking
(B – NL – Vlaamse gemeenschap – Waalse gemeenschap)

 

België-Duitsland

1996

Mainzer Abkommen

 

BeNeLux 

1986

Opstelling van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten

1997

Protocol tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, ondertekend te Brussel op 12 september 1986

2008

Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten verdrag tot instelling van de Benelux economische unie

2014

Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking.