Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Europese overeenkomsten en verdragen

1992

Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen (Helsinki)

2012

Sevesorichtlijn

 

Internationale overeenkomsten en verdragen tussen Nederland en Duitsland

 

1988

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen

1996

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de kosten van bijstandsverlening, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Overeenkomst van 7 juni 1988 inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen

2010

Overeenkomst tussen het Technisches Hilfswerk, Landesverband Nordrhein-Westfalen en de Brandweren Veiligheidsregio's Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Zuid-Limburg, Limburg Noord, Gelderland Midden en Gelderland Zuid

2012

Aanpassing op de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen van 1988

2013

Overeenkomst tussen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Stadt Aachen en de Städteregion Aachen over nauwe samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing

2013

Overeenkomst tussen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Kreis Heinsberg over nauwe samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing

2014

Overeenkomst inzake de uitvoering van de Overeenkomst van 7 juni 1988 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen

 

Internationale overeenkomsten en verdragen tussen Nederland en België

 

1988

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en ongevallen

1990

Eerste Aanvullende Overeenkomst ter uitvoering van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en ongevallen

2006

Memorandum van overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg

2013

Overeenkomst tussen de Veiligheidsregio Zuid Limburg in Nederland en de Provincie Luik in België over de nauwe samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing

2013

Overeenkomst tussen de veiligheidsregio’s Zuid-Limburg, Limburg-Noord en Brabant-Zuidoost in Nederland en de Provincie Limburg in België over nauwe samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing

2017

Aanpassing op de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en ongevallen

 

Internationale overeenkomsten en verdragen tussen België en Duitsland

 

1980

Overeenkomst tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk België inzake wederzijdse hulpverlening bij rampen en ernstige ongevallen