Infectieziektenbestrijding

Op het gebied van grensoverschrijdende veiligheid spelen infectieziekten een belangrijke rol, vooral omdat zij vanwege de toenemende mobiliteit en het drukke forenzenverkeer gemakkelijk, en in eerste instantie ongemerkt, kunnen worden overgedragen. Zo kan een lokale uitbraak van een infectieziekte al snel internationale gevolgen krijgen. Een essentieel onderdeel van de ziektebestrijding is daarom het identificeren van de besmettingsbron en het zoveel mogelijk beperken van verdere besmetting. Door een gemeenschappelijke aanpak in de Euregio Maas-Rijn moet de verspreiding van ziekten worden geminimaliseerd doordat hulpverleners en managers in de zorg elkaar wijzen op opvallende ziektebeelden en elkaar zodoende waarschuwen voor potentiële gevaren. Door de ontwikkeling van een euregionaal dashboard, waar artsen uit alle drie de landen toegang toe krijgen, wordt het hele gebied gemonitord en is er een constante informatievoorziening over heersende ziektebeelden gegarandeerd.

Binnen de Euregio Maas-Rijn werken de instanties verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding daarom nauw samen en wisselen regelmatig informatie uit tijdens Euregionale overleggen van de focusgroep infectieziekten. Aan de focusgroep infectieziekten nemen medewerkers van de instanties verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding uit de regio deel. De focusgroep komt ongeveer vier keer per jaar samen.