Meldkamers

Met zo’n 1.200 grensoverschrijdende inzetten per jaar mag het duidelijk zijn dat de meldkamers in de Euregio Maas-Rijn onderling zeer frequent contact hebben. Om de alarmering zo goed mogelijk te laten verlopen, zien de hoofden van negen meldkamers elkaar reeds meer dan 20 jaar iedere drie maanden in de werkgroep hoofden meldkamers. Daar maakt men verbeterafspraken en houdt men elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op meldkamergebied in eigen land.

Het gaat daarbij om de volgende meldkamers:

  • Meldkamer Brandweer Limburg (NL)
  • Meldkamer Ambulancezorg Limburg (NL)
  • Meldkamer Oost-Limburg (B)
  • Meldkamer Hasselt (B)
  • Meldkamer Luik (B)
  • Meldkamer Städteregion Aachen (D)
  • Meldkamer Kreis Heinsberg (D)
  • Meldkamer Kreis Düren (D)
  • Meldkamer Kreis Euskirchen (D)

Bij verzoeken om bijstand van de buitenlandse buur worden drietalige standaardformulieren gebruikt, nadat de bijstand eerst telefonisch is aangevraagd. 

Ook informatie-uitwisseling bij incidenten met grensoverschrijdende effecten wordt middels een gestandaardiseerd drietalig formulier geregeld.